1893 Mthwakazi Restoration Movement

New to the Movement? Click to play our Welcome Message.


Visit and Share on social media

 

Ithimba leNkosi uLobhengula elathunyelwa kuNdlovukazi yeBhilithani, uVitoli, ukuthi liyemchazela ngesivumelano esasilobugebengu, esasithiwa yiRudd Concession. Leli ithimba lahlangana leNdlovukazi ngaseLandani mhlaka 2 Mbimbitho 1889. Kusukela kwesokunxele nguBabanyana Masuku, Edward Maund, Mtshede Ndiweni loJohanne Collenbrander. 

"Above is King Lobengula's advisory council that he sent to London in 1889 to meet with Queen Victoria with a purpose of expressing to the queen that the Rudd Concession had not been done in good faith by the British and he wanted to anull it. These men met the Queen on March 2nd 1889 in London.

From left: Babanyana Masuku, Edward Maund, Mtshede Ndiweni and Johanne Collenbrander. 

Isithombe seNkosi uMzilikazi esadwetshwa nguCornwallis Harris ngo 1836.

"Pictured here: Sketch of King Mzilikazi drawn in 1836 by Cornwallis Harris".

 

Isithombe seNkosi uLobhengula esadwetshwa nguEdward Maund.

"Sketch of King Lobengula, drawn by Edward Maund".

 Amakhosikazi eNkosi uLobhengula

"King Lobengula's wives"

INduna uSikhombo Mguni lomndeni wayo. INduna uSikhombo yayiphethe umuzi weZinkondweni, okwakungeyinye yemzana eyayingaphansi komuzi weNtembeni, ngaseMzingwane. Wake waba libambela lesihlalo sobuDuna beNtembeni ngesikhathi indlalifa yakhona, uMvuthu Mlotshwa, isasencane. 

"Chief Sikhombo Mguni and his clan"

Umhlangano wethimba likaCecil John Rhodes leziNduna zakoMthwakazi ezazisilwa zisezintabeni zeMatojeni. Umhlangano wawungowokukhumisana umlotha ukuze kuphele iMpi YeHlokelibomvu. Umhlangano wabakhona mhlaka 21 Ncwabakazi 1896 eMatojeni.

"Cecil John Rhodes and his men met with Mthwakazi Chiefs on the 21st of August 1896 to stop impending battles that continued in the mountains of Matojeni. The meeting was to call a truce with the Chiefs of Mthwakaz to stop the war of the Red Axe (impi yehlokelibomvu).

 

Amadodana eNkosi uLobhengula athunjwayo ayahlaliswa eCape Town. Kusukela kwesokunxele nguMphezeni, Njube loNguboyenja

"King Lobengula's sons who were captured and forced into exile in Cape Town, South Africa - from Left, Mphezeni, Njube and Nguboyenja.

Below is a collection of funeral proceedings of Cecil John Rhodes who was the architect of the destruction of Mthwakazi Kingdom.This Mthwakazi area has not changed over the time.

They used donkeys and mules because they were not prone to horse diseases at that time.More history in pictures - Showing the strength of Mthwakazi as a nation

 
AD GOES HERE

AD GOES HEREPowered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management