1893 Mthwakazi Restoration Movement

New to the Movement? Click to play our Welcome Message.


Visit and Share on social media

Konke kusemaShoneni, we need to change that!

  • 18 Jul 2017 10:09 PM
    Message # 4983602

    Comment from the Movement's public forum  - Themba Khumalo

    Lelo kuyabe kulinyathelo elihle bakwethu. Lets make sure uMthwakazi children get opportunities for education. Onke umntu who works on academic institutions lapha esizwen sakini lets open doors for abantwana bakithi. Awubheke nje ezikolweni zamanje ograde one imbala bafundiswe ngumuntu wesishoneni bofunda limi bani njengoba umbalisi elishona? Ezibhedlela yiso leso omongikazi ngabesishoneni usizo soluthola kubani ngoba asilwazi lolulimi. Police same story. Sehluleke lokukhuluma esizweni sakithi? Hayi bakwethu! Something needs to be done. Ngeke silale namhla sivuke lalo ilizwe hatshi asimasalamusi lawa. A well prepared battle is fought on step-basis. We need brave n trustworth leaders abangeke basihlamukela. Bt while awaiting such leaders to be appointed among us asisukumeni ngezinyawo sibonise ukuthi cha! Sesihamba ngolunye unyawo. Lets have faith in one another be united so as to restore uMthwakazi. Amaresources kaMthwakazi are adequate n enough to sustain thina labantwana bethu. We have wildlife in Hwange and other game parks... Tourists attraction places eFalls kumagame parks laseBinga. We v zesa frm Hwange colliery n Kariba. Farms in matebeleland... Beef zoned areas... Minerals ematebeleland konke lokhu among others...... But we not benefiting frm either of these because shonas bayazithaphuzela. Lets take steps for restoration of uMthwakazi. Alikho elinye ixetsha. Lets not put trust on politicians ngoba ey failed us long back. Bayazdlela bona lemuli zabo. The sem  money ephuma kumaresources ethu ey using t ukulala labantwana bethu bebamithisa bebakhiphisa izisu. Wats dat? Everyone of us la lost and is continue losing to this politicians either yr pride or yr money or time or dignity. Now lilona ixetsha vuka Mthwakazi uthathe okungokwakho koba nini uholelwa njengenkukhu emzini wakho. Koba nini ungekho kumap yelizwe. Cabangela abantwabakho obahambisa ezikolweni! Bayosebenza ngaphi kunje? Bafundelani pho? Zimbabwe got independence frm the whites, lathi we want our independence frm Zimbabwe its a mistake ukut uMthwakazi ubambane leZimbabwe. Lets correct that mistake.

AD GOES HERE

AD GOES HEREPowered by Wild Apricot Membership Software